Navigate Up
Sign In
home |  mail |  workspaces |  moodle |  intranet |  contact 
 Dr. Tobias van Gent

Profile

Tobias van Gent was born on January 14, 1967, in Deventer. After finishing his VWO, he started studying history at the University of Leiden in 1986. He received scholarships to study a semester at the University of Texas in Austin (United States) and a semester at the Rheinische Friedrichs-Wilhelms Universität in Bonn (Germany). On August 31, 1992, he obtained his M.A. from the University of Leiden. Specialized in modern history, military history and the study of international relations he worked for five years as a university lecturer in history and political science at the Department of International Security at the Royal Netherlands Naval College in Den Helder. During this period Tobias van Gent was a exchange teacher on international relations at the Polish Naval Academy in Gdynia (October 1995) and at the Czech Military Institute in Brno (June 1996). In 1998 he continued his career becoming a scientific analyst at the Military Intelligence Service in Den Haag. In 1999 he moved to Middelburg to work at the municipality as the Chief of Cabinet. In 2011 he became a member of the Provincial Parliament (Provinciale Staten van Zeeland).
 
Since 2007 Tobias van Gent is working at University College Roosevelt teaching history and political science. On September 23, 2009, he received his Ph.D. after defending his thesis: Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, september 1939-mei 1940 at the University of Amsterdam.
 

Selected List of Publications

 • ‘De 333-jarige geschiedenis van het Korps Mariniers in vogelvlucht’, in: Marineblad 12 1998 pag. 353-358.
 • 17 Zeventiende eeuwse admiralen en hun zeeslagen (Den Haag 2000, ISBN 90-9013658-4).
 • De Engelse invasie van Walcheren in 1809 (Amsterdam 2001, ISBN 90 6707 358 X).
 • (met dhr. P. Sijnke) Geestelijken, regenten en kooplieden. Meer dan 1000 jaar Geschiedenis van Middelburg  (Vlissingen/Middelburg 2001, ISBN 90 745 76 32 X).
 • ‘De reis van de Zeeuwse Oost-Indiëvaarder Raadhuis van Middelburg naar Batavia in 1717’, in: Zeeland 12.2 2003 pag. 55-62.
 • ‘Majoor G.J. Sas (1892-1948) was geen Cassandra’, in: V. Enthoven, G. Acda en A. Bon (red.), Een saluut van 26 schoten. Liber amicorum aangeboden aan Ger Teitler (Amsterdam 2005, ISBN 90 6707 598 1) 164-173.
 • ‘The Allied assault on Walcheren, 1944’, in: C. Steenman-Marcusse and A. van Herk (eds.), Building Liberty. Canada and World Peace, 1945-2005 (Groningen 2005, ISBN 9077922 059) 10-30.
 • (met dhr. P. Sijnke) De geschiedenis van Middelburg in 25 stappen (Vlissingen/Middelburg 2009, ISBN 978-90-79875-16-0
 • Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, september 1939-mei 1940 (Amsterdam 2009, ISBN 978 90 6707 645 6).
 • ‘Napoleon beschouwde Vlissingen als onneembaar. De verdediging en verovering van Walcheren’, in: V. Enthoven (red.), Een haven te ver. De Britse expeditie naar de Schelde van 1809 (Nijmegen 2009, ISBN 9789460040344) 83-110.
 • ‘Vizier op Walcheren. De positie van Zeeland in de Duitse en geallieerde oorlogsplannen’, in: P. Sijnke (red.), Middelburg 17 mei 1940. Het vergeten bombardement (Vlissingen 2010 ISBN 9789079875221) 20-35.
 • ‘De Duitse Blitzkrieg kraakt de Hollandse Vesting. De Duitse inval in Nederland en de strijd om Zeeland in mei 1940’, in: P. Sijnke (red.), Middelburg 17 mei 1940. Het vergeten bombardement (Vlissingen 2010 ISBN 9789079875221) 36-51.
 • ‘Een toetsing van het Duitse bombardement van 17 mei 1940 op Middelburg aan het humanitaire oorlogsrecht’, in: Zeeland 20.2 (2011) 59-72.
 • ‘Belegeren als krijgskunst’, in: H. Amersfoort, H. Blom, D. Bos en G. van Es (red.), Belaagd en Belegerd (Amsterdam 2011 ISBN 9789460033537) 11-33.
 • ‘De lange weg naar de Roosevelt Academy: een korte geschiedenis van het Universitaire Onderwijs in Zeeland’, in: H. Tak en B. Oomen (red.), De disciplines voorbij. De colleges van Hans Adriaansens. Liber Americorum voor Hans Adriaansens (Middelburg 2012) 141-149. 
 • T. van Gent en P. Ippel (red.), Zeeland en de wijde wereld. Liber Amicorum voor Willem van den Broeke (Middelburg 2012 ISBN 9789070174682), waarin mede: ‘“Koffiedikkijkerij?” Een toekomstvisie voor Zeeland uit 1968’, pag. 101-120. 
 • ‘Admiraal Louis de Boisot (ca. 1530-1576), “Bedwinger van Middelburg en Redder van Leiden”’, in: Leids jaarboekje 2012 pag. 6-29. 
 • T. van Gent en R. Paesie (red.), Zeeuwse Zeehelden. Uit de Zestiende en Zeventiende Eeuw (Middelburg 2012 ISBN 9789079875399). 
 •  

Courses

Tobias van Gent.jpg
History and Political Science

P.O. Box 94
NL-4330 AB Middelburg
Office hours: by appointment
Tel. 0118-655500 / 0118-655508