Navigate Up
Sign In
home |  mail |  workspaces |  moodle |  intranet |  contact  Dr. Frans Laurentius

​Frans Laurentius (* 1971) has been active as an arthistorian and artdealer since 1998. His main interests are prints and drawings. He has been engaged in paper- and watermark research for over 10 years. Next to these activities he has been active in archeological projects and research into the material culture in the Netherlands between 1550 and 1850.

Publications

 • “Met veele schoone Figueren verciert, een bijzondere Bijbel”, in collaboration with. M. J. Roos, Middelburg 2012.

 • “Conterfeitsels”, Middelburg 2011

 • “Physionotraces”, Middelburg 2010

 • “Clement de Jonghe (ca. 1624-1677), kunstverkoper in de Gouden Eeuw”, final thesis for the grade of doctor aan de Universiteit van Utrecht, Houten 2010.

 • “De etsen van Henri de Cocker” in De etsen van Henri de Cocker, retrospective catalogue, Gent 2008.

 • “Watermarks 1650-1700”, samen met Th. Laurentius, with 1221 described x-rays from dated documents from the Zeeuws Archief, Houten 2008.

 • “Watermarks 1600-1650”, samen met Th. Laurentius, met 675 described x-rays from dated documents from the Zeeuws Archief, Houten 2007.

 • “Grafische technieken” in: George Notenboom 1906-1987, exhibitioncatalogue, museum Tongerlohuys, Roosendaal 2007.

 • “Over vee en andere dieren” in Han van Hagen, Etsen, 2006.

 • “Papierformaten en prentuitgevers in de Gouden Eeuw” in: Papier op de vlucht, Papierbiёnnaleboek, Rijswijk 2006.

 • “Het gebruik van prenten op Nederlands volksaardewerk” in Beelden in veelvoud, Leids kunsthistorisch jaarboek 12, Leiden 2002.

 • “Watermerken en drukkwaliteit” in: Italiaanse prentkunst van de zestiende eeuw, exhibitioncatalogue for the Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden, 1999.

 • “Technieken, papier en watermerken” in: Italiaanse prentkunst van de 17e eeuw, exhibitioncatalogue for the Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden, 1997.

 • “Het geheim van brokaatpapier”, in collaboration with Th. Laurentius in: Waardevol oud papier, jubileebook for 10 years Bubb Kuyper, Haarlem 1996.

 • “Drukte Rembrandt ondersteboven?”, in collaboration with Th. Laurentius in: Kroniek van het Rembrandthuis, Amsterdam 1994.

Courses

A&H 215 17th Century Dutch Painting

IMG_0593.JPG

Art History

P.O. Box 94
NL-4330 AB Middelburg
Office hours: by appointment
Tel. 0118-655500 / fax 0118-655508