Navigate Up
Sign In
home |  mail |  workspaces |  moodle |  intranet |  contact ​​​​

 Lente Lezingen

Een nieuwe lente, een nieuw geluid! University College Roosevelt organiseert samen met de Universiteit Utrecht, de PZC en het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen een serie lentelezingen door vier toponderzoekers van de Universiteit Utrecht. In de maanden april en mei gaan de poorten van het voormalige stadhuis in Middelburg open om Zeeuwse geïnteresseerden kennis te laten maken met de laatste inzichten op het gebied van geneeskunde, geesteswetenschappen, publiek management, pedagogiek  en scheikunde. We hopen u op de lentelezingen te begroeten.