Navigate Up
Sign In
home |  mail |  workspaces |  moodle |  intranet |  contact ​​

 Studium Generale Zeeland

Studium General Zeeland: “Knowledge belongs to everybody

Traditionally Studium Generale is a university activity, through which knowledge is dispersed to a wider audience. Nowadays, in addition to the university, a wide variety of organizations have knowledge that is interesting for many people. For this reason a large number of organizations in Zeeland, including University College Roosevelt, have joined forces creating a collaborative ‘Studium Generale Zeeland’. A diverse program with lectures, debates and presentations about art, culture and science has been created, for which we cordially invite everybody.

As the Studium Generale program is offered to the community in Zeeland. For this reason the information below will be listed in Dutch. If you have any questions about the program, please feel free to send an e-mail in English or Dutch to SGZ@ucr.nl.

Studium Generale Zeeland: “Kennis is van ons allemaal

Studium Generale is van oudsher een universitaire activiteit, waarbij ontwikkelde kennis voor een breder publiek toegankelijk wordt gemaakt. Naast de universiteit beschikken tegenwoordig veel meer organisaties over kennis, die voor mensen interessant is. Om die reden heeft een groot aantal Zeeuwse organisaties, waaronder University College Roosevelt, de handen ineen geslagen en gezamenlijk ‘Studium Generale Zeeland’ ontwikkeld. Een afwisselend programma met lezingen, debatten en presentaties over kunst, cultuur en wetenschap is zo ontstaan, waarvoor we iedereen van harte uitnodigen.

Voor meer informatie over het Studium Generale programma kunt u per e-mail contact opnemen met SGZ@ucr.nl.